1. Twórcą programu Popieram Kalisz jest EJ! s.c. Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz. Popieram Kalisz to wzorcowy program popierania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do programu może przystąpić każde przedsięboorstwo zarejestrowane i działające lokalnie w Kaliszu i regionie kaliskim.

Każdy użytkownik programu popieraj-kalisz.pl może pobierać ze strony popieraj-kalisz.pl pliki ze znaczkiem programu i następnie wykorzystywać je w dowolny sposób poprzez publikowanie elektroniczne, drukowanie, powielanie, stosowanie w swoich działaniach biznesowych

2. Firmy i organizacje uczestniczące w programie mogą publikować na stronie popieramkalisz.pl swoje dane teleadresowe, logo firmy, oferty specjalne, oraz oferty pracy. Administratorem danych osobowych jest EJ! s.c. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 17a/35, 62-800 Kalisz

3. Uczestnictwo w programie Popieram Kalisz jest odpłatne. Stawka uczestnictwa w roku 2018 wynosi 120 zł netto za rok.

4. Uczestnicy programu mogą w każdej chwili usuwać publikowane przez siebie dane poprzez kontakt z administratorem strony na adres jacek@artentic.com

5. Uczestnicy deklarują, że dysponują prawami autorskimi do materiałów i informacji publikowanych przez nich na stronie popieramkalisz.pl

6. Administrator strony, EJ!. s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników popieraj-kalisz.pl. Całkowita odpowiedzialnosć za publikowane treści leży po stronie użytkowników dodających te treści.

7.EJ! s.c. będzie prowadzić akcję dostarczanie ulotek imformujących o programie oraz propagujących lokalność, na adresy na terenie miasta Kalisza, dwukrotnie w ciągu roku, na co najmniej 2000 adresów. Logotypu wszystkich zarejestrowanych w programie Popieram Kalisz uczestników prezentowane będą na stronie głównej portalu calisia.pl wraz z linkami do stron internetowych. Linki dostarczone musza być EJ! s.c. droga mailową.

8. Każdy uczestnik programu Popieram Kalisz może przedstawić dowolną liczbę swoich ofert biznesowych innym uczestnikom programu. Dodawanie firm, materiałów i ogłoszeń odbywa się za pośrednictwem administratora strony, dlatego treści nie pojawiają się od razu. Oferty mogą być wysyłane an adres jacek@artentic.com, wraz w podanym terminem ich ważności. Poza publikacja na stronie, administrator strony będzie wysyłał informacje innym uczestnikom programu, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie droga mailową. Oferty określone jako OGÓLNODOSTĘPNE ( w tytule nadesłanej wiadomości) zostaną opublikowane na portalu calisia.pl, w sekcji OFERY LOKALNE.

9. Każdy ma prawo zgłaszania swoich uwag i sugestii do programu POPIERAM KALISZ, jak i funkcjonowania serwisu administratorowi strony.